ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το πρόγραμμα English SUPERFAST σας επιτρέπει να εκπαιδεύσετε μαζικά
μεγάλους αριθμούς εργαζομένων σε εταιρίες και οργανισμούς,
με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά,
με χαμηλό κόστος και άμεσα, θεαματικά αποτελέσματα

TOP

Call Now