ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το πρόγραμμα English SUPERFAST σας επιτρέπει να εκπαιδεύσετε μαζικά
μεγάλους αριθμούς εργαζομένων σε εταιρίες και οργανισμούς,
με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά,
με χαμηλό διδακτικό κόστος και μεγάλο περιθώριο κέρδους

TOP

Call Now